937 260 909
comercial@ofiactual.com

Mobiliari Operatiu » Taules operatives melamina » Taula Operativa serie Neo

 • Taula Operativa serie Neo

  Les series Neo, Work Neo i Neo-Com presenta uneixi gran varietat de programes operatius i executius, complets, integrals, ergonòmics,... tres programes pensats per a optimitzar el treball. Neo oferix l'estil més clàssic encara que aportant-li l'actualitat que dóna el disseny bé concebut, basat en un faldó bilaminat en el mateix to que les tapes de taula. La Gamma de taules operatives Work neo i Neo-Com ens duen a una estètica més contemporània, amb faldons metàl·lic la primera i biga estructural de electrificació la segona.

  Aquestes sèries estàn formades principalment per taules i ales auxiliars de tipus rectangular o també amb formes semicircular en un dels costats. Consten d'una estructura de tapa horitzontal i dos pedestals verticals col·locats de manera tranversal, que al seu torn vénen units per un faldó vertical.

  Les tapes es componen de tauler aglomerat bilaminat de 30 mm d'espessor, amb cant termofusionat de 3 mm. els pedestals són metàl·lics d'acer laminat en fred. En la seva part inferior duen incorporats nivelladors per a mantenir la taula horitzontal en qualsevol superfície. En les cares laterals exteriors i interiors duen una tapeta electrificable de tres carrils per a facilitar l'ordenació del cablejat.

  El faldó de la sèrie Neo està compost per taulell bilaminat de tall estructural, de 19 mm. d'espessor. En canvi el faldón de la sèrie Work neo és metàl·lic estructural rectangular amb forma corba en la part inferior, d'acer de 15 mm. d'espessor.

   

   

 • Sol·licitar Informació: